วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

คู่รักอายุน้อย วัย 18 ปี ช่วยกันสร้าตัว ลงทุนทำไก่อบขาย ได้วันละกว่า 70 ตัว

04 มี.ค. 2023
108

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าอิ จฉ า ที่คู่รักอายุน้อยช่วยกันทำมาหากิน เพราะเท่าที่สังเ ก ตุมาและรู้จากป ากคู่รัก

หลายคู่ที่แต่งงานอยู่กินกันไป เรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่เข้าใครออกใครแม้แต่คู่รักที่หวานฉ่ำก็ยังมีปั ญหา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ถึงขั้นเลิก ร า ได้เพราะเรื่องนี้ การให้ความสำคัญในการบริการเงินสำหรับคนมีคู่ จึงเป็นเรื่องที่ควรวางแผน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​และเริ่มต้นขึ้นไปพร้อมๆ กับการปลูกต้นรักหลายคู่เริ่มต้นความรักด้วยวิถี ‘ผู้ชายสายเ ป ย์’ มีอะไรจ่ายให้หมด

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​แต่เมื่อก้าวเข้ามาใช้ชีวิ ตในบ้านเดียวกัน มีความรับผิดชอบทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับกินอยู่

ในชีวิ ตประจำวัน ภาระอื่นๆ อย่ างค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ชำระห นี้สินต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จนอาจจะเกินกว่าจะแ บ กรับคนเดียวไหว

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สาววั ย 18 พบรักหนุ่มแมสเซนเจอร์ ลงทุนทำไก่อบ มีหน้าร้าน และโพสต์ลงในเพจทุกเพจในจังหวัด ขายได้วันละกว่า 7O ตัว

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตัวละ 1OO มีค่าส่ง 2O บาท วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวที่น่าชื่นชมอย่ างมาก ที่บ้านเลขที่ ม.6

บ้านห น อ งอุโ ล ก ต.สำโ ร ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ตั้งของร้านทำไก่อบโอ่ง เป็นเ พิ งเล็ก ๆที่สร้างไว้หน้าบ้าน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ของคุณนฤพล กราบสันเทียะ อายุ 2O ปี และ นางสาวสุพัต ร า คำคูณ อายุ 18 ปี สองสามีภรรย าเจ้าของร้าน ไก่อบโอ่ง

บ้านห น องอุโลก ที่ผุ ดไอเดียในออนไลน์เพียงตัวละ 1OO บาท มีลูกค้าให้การตอบรับ สั่งซื้อไก่อบโอ่งเป็นจำนวนมาก

จากการสอบถาม นางสาวสุพั ต ร า คำคูณ เจ้าของร้านไก่อบโอ่ง เล่าว่า ทำไก่อบโอ่งมา 2 ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้สามีของตนประกอบอาชี พขับรถจักรย านยนต์ส่งอาหาร และตนเองยังเรียนหนังสืออยู่

จึงคิดหาหนทางสร้างรายได้เพิ่มโดยเริ่มต้นจากที่ อาของตนได้ไปทำงานที่โ ร งไ ก่และนำไก่กลับมาทำกินในครอบครัว

เห็นว่าภายในบ้านบ้านที่มีโอ่งที่แ ต กชำรุ ดเหลืออยู่เลยลองนำมาอบไก่ดูต่อมา สามีเกิดไอเดียอย ากจะลอง ข ๅ ย

โดยศึกษาสู ต รหมักไก่นำมาจากอา และสู ต รน้ำจิ้มศึกษาจากยูทูบ นำมาพัฒนาปรับปรุงจนเป็นสู ตรไก่อบโอ่งของตัวเอง

เริ่มจากเปิดร้านที่หน้าบ้าน และ ลงในกลุ่ม ในเฟซบุ๊กทุกกลุ่มใน จ.นครราชสีมา จนมียอดสั่งซื้อสูงถึงกว่า 7O ตัวต่อวัน

สำหรับไก่อบโอ่ง ตัวละ 1OO บาท และมีค่าบริการจัดส่งครั้งละ 2O บาทด้าน คุณนฤพล กราบสันเทียะ อายุ 2O ปี

บอกว่า ตนจะตื่นมาทำไก่ตั้งแต่ตี 3 หมักไก่ทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนจะนำมาอบในโอ่ง สำหรับ 1 โอ่งจะอบไก่ได้ประมาณ 3-4 ตัว

ใช้เวลาอบ 2 ชั่วโมงก็เป็นอีกตัวอย่ างที่น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ อย่ างที่บอก รักกันก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำมาหาเงิน

วางแผนอนาค ตให้ดี ไม่ใช่คบแค่แก้เหงา คบกันเล่นๆ เพราะชีวิ ตไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะ